Projekty UE

Loga Projektow Unijnych

 

Tytuł Projektu

„Opracowanie i wdrożenie nowego projektu wzorniczego w firmie Fabryka Mebli „ZABROCCY” Sp. z o.o.”

Beneficjent

Fabryka Mebli „ZABROCCY” Sp. z o.o.

Numer wniosku o dofinansowanie

POIR.02.03.05-04-0039/19

Realizacja projektu

Projekt realizowany jest w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oś priorytetowa projektu: 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw działalności B+R+I do prowadzenia.

Cel projektu

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa ZABROCCY poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu opracowany i wdrożony zostanie ulepszony produkt w postaci regałów modułowych o udoskonalonych funkcjonalnościach.

Wartość projektu

Wartość projektu: 1 672 062,00 PLN

Wartość​ wydatków kwalifikowanych: 1 359 400,00 ​PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 755 730,00 ​PLN

Dotacja na Kapitał obrotowy

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Nr Umowy POIR.03.04.00-04-0253/20-00

 

 

logo

Das Schaffen von Möbeln ist unsere Leidenschaft und Philosophie!

Jedes Element, sogar das Kleinste, wird mit besonderer Präzision gefertigt.

loc Okoniny Nadjeziorne 14 | 89-530 Śliwice
call 52 334 03 69 | 607 505 151
mail zabroccy@zabroccy.pl

 

Unsere Möbel werden aus bestem Massivholz gefertigt, auf das wir besonders stolz sind!

 

 

Wir bauen eine starke und stabile Marke auf.
Wir haben die Fabrik seit 20 Jahren ständig weiterentwickelt.

 

fb

tw

yt

Copyright © 2018 Zabroccy All Rights Reserved. | Projekt: Remedia