Projekty UE

Loga Projektow Unijnych

 

Tytuł Projektu

„Opracowanie i wdrożenie nowego projektu wzorniczego w firmie Fabryka Mebli „ZABROCCY” Sp. z o.o.”

Beneficjent

Fabryka Mebli „ZABROCCY” Sp. z o.o.

Numer wniosku o dofinansowanie

POIR.02.03.05-04-0039/19

Realizacja projektu

Projekt realizowany jest w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oś priorytetowa projektu: 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw działalności B+R+I do prowadzenia.

Cel projektu

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa ZABROCCY poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu opracowany i wdrożony zostanie ulepszony produkt w postaci regałów modułowych o udoskonalonych funkcjonalnościach.

Wartość projektu

Wartość projektu: 1 672 062,00 PLN

Wartość​ wydatków kwalifikowanych: 1 359 400,00 ​PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 755 730,00 ​PLN

 

 

logo

Creating furniture is our passion, philosophy!

We carefully control the quality of each element down to the smallest detail.

loc Okoniny Nadjeziorne 14 | 89-530 Śliwice
call 52 334 03 69 | 607 505 151
mail zabroccy@zabroccy.pl

 

Our furniture is made of the best solid wood, and we are very proud of this!

 

 

We build a strong and stable brand.
We have been developing the studio for 20 years.

 

fb

tw

yt

Copyright © 2018 Zabroccy All Rights Reserved. | Projekt: Remedia