Projekty UE

loga projekt

 

 

Tytuł projektu: 

„Opracowanie i wdrożenie nowego projektu wzorniczego w firmie Fabryka Mebli „ZABROCCY” Sp. z o.o.”


Beneficjent: Fabryka Mebli „ZABROCCY” Sp. z o.o.
Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.05-04-0039/19

 

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój

Poddziałanie: 2.3.5 Design dla przedsiębiorców 

Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

Oś priorytetowa: 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw działalności B+R+I do prowadzenia

 Wartość​ projektu:  1 672 062,00 PLN
Wartość​ wydatków kwalifikowanych: 1 359 400,00 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 755 730,00 ​PLN

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa ZABROCCY poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu opracowany i wdrożony zostanie ulepszony produkt w postaci regałów modułowych o udoskonalonych funkcjonalnościach.

 

 

 

 

 

 

logo

Tworzenie mebli to nasza pasja, filozofia!

Każdy, najdrobniejszy element wykonujemy ze szczególną precyzją.

loc Okoniny Nadjeziorne 14 | 89-530 Śliwice
call 52 334 03 69 | 607 505 151
mail zabroccy@zabroccy.pl

 

Nasze meble wykonujemy z najlepszego litego drewna, z czego jesteśmy szczególnie dumni!

 

 

Budujemy silną i stabilną markę.
Nieustannie, od 20 lat rozwijamy fabrykę.

 

fb

tw

yt

Copyright © 2018 Zabroccy All Rights Reserved. | Projekt: Remedia